CB Kubussystem - Kubus einbaubox


CB Kubus-Einbaubox


CB Kubus-Einbaubox zu Kubus verzinkt

Artikelnummer

Maße

Listenpreis  

kbebr2222vz 22 x 22 x 16 93,00
kbebr2232vz 22 x 32 x 20 99,80
kbebr3232vz 32 x 32 x 20 111,60
kbebr3280vz 32 x 80 x 36 150,40
kbebr32120vz 32 x 120 x 36 167,40