CB Kubussystem - Kubus einbaubox


CB Kubus-Einbaubox


CB Kubus-Einbaubox zu Kubus verzinkt

Artikelnummer

Maße

Listenpreis  

kbebr2222vz 22 x 22 x 16 104,70
kbebr2232vz 22 x 32 x 20 112,30
kbebr3232vz 32 x 32 x 20 125,60
kbebr3280vz 32 x 80 x 36 169,20
kbebr32120vz 32 x 120 x 36 188,40